Khuyến nghị đầu tư ngày 18/05/2022

Khuyến nghị đầu tư ngày 18/05/2022

BAFCHỜ MUA Công ty đang tiếp tục quá trình chuyển đổi hoạt động kinh doanh từ thương mại nguyên vật liệu sang lĩnh vực chăn nuôi. Do vậy, trong quý 1/2022, doanh thu công ty giảm 38% so với cùng kỳ, tương ứng với phần giảm hoạt động thương mại, đạt 1,539 tỷ đ. Dù vậy, nhờ hoạt động chăn nuôi có biên lợi nhuận cao hơn, lợi nhuận công ty chỉ suy giảm nhẹ so với cùng kỳ, đạt 88 tỷ (-5% yoy). Trong năm 2022, công ty đặt kế hoạch kinh doanh với 402.5 tỷ đ LNST, tăng 25% yoy.

PDRCHỜ MUA PDR đặt kế hoạch kinh doanh năm 2022 với doanh thu và lợi nhuận sau thuế đạt 10.700 tỷ đồng và 2.908 tỷ đồng, lần lượt tăng 197% và 56% so với thực hiện năm 2021. Nguồn thu trong năm sẽ đến từ 3 dự án chủ lực là dự án Nhơn Hội, Serenity Phước Hải và Astral City. Cổ tức dự kiến được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 36.3%/cp. Hiệu quả hoạt động kinh doanh tốt với ROE ~30% so với trung bình ngành ở mức 8%.

VDSCHỜ BÁN Quý 1/2022, VDS đạt doanh thu 294 tỷ đồng (+40% YoY) và lợi nhuận sau thuế đạt 104 tỷ đồng (+3% YoY) chủ yếu nhờ tự doanh, cho vay margin và môi giới. Thị trường vẫn đang ở vùng rủi ro và cổ phiếu ngành chứng khoán đang bị ảnh hưởng tiêu cực. Nhà đầu tư cân nhắc các nhịp hồi để giảm tỷ trọng.

CATEGORIES
TAGS

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )