<strong>Khuyến nghị đầu tư ngày 07/03/2023</strong>

Khuyến nghị đầu tư ngày 07/03/2023

KOSCHỜ BÁN Kết thúc năm 2022, doanh thu thuần và LNST của KOS lần lượt đạt 1,343 tỷ đồng (+21% YoY) và 22 tỷ đồng (-3% YoY), chủ yếu vẫn đến từ hoạt động thương mại. Dự án trọng điểm hiện tại là Kosy Lita Hà Nam (22.94 ha) chưa đóng góp đáng kể vào tổng doanh thu khi tình hình bán hàng và bàn giao còn yếu kém. Trong quá khứ, năng lực phát triển dự án của Công ty cũng được đánh giá là không hiệu quả với nhiều dự án tồn lâu ngày, chậm triển khai và triển vọng kinh doanh chưa rõ ràng.

Nguồn TCBS

CATEGORIES
TAGS

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )