Khối ngoại sắm ròng 450 tỷ đồng trong phiên lao dốc ngày 18/8

Khối ngoại mua ròng 450 tỷ đồng trong phiên lao dốc ngày 18/8

Trên sàn phân phối HOSE, nhà đầu cơ nước ngoài sắm vào 77,41 triệu đơn vị, tổng trị giá 2.561,55 tỷ đồng, tăng 35,88% về khối lượng và 32% về trị giá so với phiên bữa qua (ngày 17/8).

Ở chiều trái lại, khối này bán ra 80,15 triệu đơn vị, trị giá 2.139,52 tỷ đồng, tăng 23% về khối lượng và 17,13% về trị giá so với phiên trước.

Theo ấy, nhà đầu cơ nước ngoài đã bán ròng 2,74 triệu đơn vị, giảm 66,49% so với phiên trước ấy; tổng trị giá vẫn là sắm ròng 422,03 tỷ đồng, tăng 271,83% so với phiên trước.

Trong phiên bữa nay, khối ngoại sắm ròng mạnh nhất cổ phiếu VNM với trị giá đạt 187,97 tỷ đồng, tương đương khối lượng đạt 2,54 triệu đơn vị. Ngoài ra dẫn đầu về khối lượng vẫn là CTG lúc được sắm ròng 4,92 triệu đơn vị, trị giá sắm ròng tương ứng đạt hơn 156 tỷ đồng.

Đứng ở địa điểm tiếp theo là cặp đôi nhà Vingroup, gồm VHM được sắm ròng 146,53 tỷ đồng (2,49 triệu đơn vị) và VRE được sắm ròng 103,45 tỷ đồng (3,49 triệu đơn vị).

Ở chiều trái lại, cổ phiếu DGC bị bán ròng mạnh nhất với trị giá đạt 48,59 tỷ đồng, tương đương khối lượng hơn 0,67 triệu đơn vị.

Trên sàn phân phối HNX, khối ngoại sắm vào 804.610 đơn vị, trị giá đạt 19,04 tỷ đồng, giảm 11,86% về lượng và 8,1% về trị giá so với phiên trước ấy.

Ở chiều trái lại, khối này bán ra 1,18 triệu đơn vị, trị giá đạt 21,06 tỷ đồng, giảm 61,81% về lượng và 76,11% về trị giá so với phiên trước.

Do ấy, nhà đầu cơ nước ngoài đã bán ròng 375.150 đơn vị, trị giá bán ròng đạt 2,02 tỷ đồng, giảm 82,76% về lượng và 97% về trị giá so với phiên trước ấy.

Phiên bữa nay, cổ phiếu PVS được khối ngoại sắm ròng mạnh nhất với khối lượng đạt 112.800 đơn vị, trị giá sắm ròng đạt 3,76 tỷ đồng.

Tiếp theo là IDC được sắm ròng 42.830 đơn vị, trị giá sắm ròng đạt 1,95 tỷ đồng.

Trái lại, cổ phiếu SHS bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng đạt 138.780 đơn vị, trị giá bán ròng đạt 2,19 tỷ đồng.

Các mã bị bán ròng mạnh tiếp theo là HUT đạt 2,16 tỷ đồng, NVB đạt 1,92 tỷ đồng, TNG đạt 1,79 tỷ đồng…

Trên thị phần UPCoM, khối ngoại sắm vào 1,13 triệu đơn vị, trị giá đạt 33,11 tỷ đồng, tăng 107,9% về lượng và 67,56% về trị giá so với phiên trước ấy.

Khi mà ấy, nhà đầu cơ nước ngoài bán ra 158.300 đơn vị, trị giá 4,28 tỷ đồng, giảm 62,98% về khối lượng và 58,96% về trị giá so với phiên trước.

Do ấy, phiên này khối ngoại đã sắm ròng 970.950 đơn vị, trị giá sắm ròng đạt 28,83 tỷ đồng, tăng gấp 7,4 lần về lượng và 2,1 lần về trị giá so với phiên trước ấy.

Bữa nay, khối ngoại sắm ròng mạnh nhất QNS với khối lượng đạt 302.900 đơn vị, trị giá sắm ròng đạt 14,17 tỷ đồng.

Các mã được sắm ròng mạnh khác là VTP đạt 4,11 tỷ đồng, LTG đạt 3,27 tỷ đồng, MCH, PHP, VEA, BSR, MPC đều được sắm ròng hơn 1 tỷ đồng…

Ngược lại, khối này bán ròng mạnh nhất cổ phiếu CNT với khối lượng đạt 8.000 đơn vị, trị giá bán ròng đạt 0,2 tỷ đồng.

Tính chung trên toàn thị phần trong phiên 18/8, nhà đầu cơ nước ngoài đã bán ròng 2,15 triệu đơn vị, giảm 80,15% so với phiên giao dịch bữa qua ngày 17/8; tổng trị giá sắm ròng đạt 448,84 tỷ đồng, tăng nhanh so với phiên trước ấy chỉ sắm ròng 55,39 tỷ đồng.

mạng Đầu Tư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *