Khối ngoại mua ít nhất từ đầu năm, trở lại bán ròng hơn 720 tỷ đồng trong phiên 5/10

Thị trường tài chính 24h: Chứng khoán dự báo còn có thể tiếp tục điều chỉnh

Trên sàn giao dịch HOSE, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 15,28 triệu đơn vị, tổng giá trị 383,68 tỷ đồng, giảm 66,27% về khối lượng và 72% về giá trị so với phiên hôm qua (ngày 4/10). Đây cũng là phiên mua vào thấp nhất kể từ đầu năm đến nay của khối ngoại.

Ở chiều ngược lại, khối này bán ra 40,32 triệu đơn vị, giá trị 1.115,24 tỷ đồng, tăng 6,35% về khối lượng nhưng giảm 5,93% về giá trị so với phiên trước.

Theo đó, nhà đầu tư nước ngoài đã quay ra bán ròng 25,03 triệu đơn vị, giá trị bán ròng tương ứng đạt 731,56 tỷ đồng; trong khi phiên trước đó mua ròng 7,41 triệu đơn vị, giá trị mua ròng đạt 188,48 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng khá nhỏ giọt, không có mã nào đạt hơn 10 tỷ đồng. Cổ phiếu dẫn đầu danh mục mua ròng mạnh của khối này là VRE đạt 8,86 tỷ đồng, tương đương khối lượng mua ròng gần 0,33 triệu đơn vị.

Mặt khác, khối này bán ròng mạnh nhất cổ phiếu VNM với giá trị đạt 44,73 tỷ đồng, tương đương khối lượng bán ròng đạt 0,61 triệu đơn vị. Tuy nhiên, cổ phiếu dẫn đầu danh mục bán ròng mạnh về khối lượng vẫn là CTG, đạt 1,41 triệu đơn vị, giá trị bán ròng tương ứng đạt 40,26 tỷ đồng.

Trên sàn giao dịch HNX, khối ngoại mua vào 461.450 đơn vị, giá trị đạt 12,39 tỷ đồng, giảm 5,15% về lượng và 24,36% về giá trị so với phiên trước đó.

Ở chiều ngược lại, khối này bán ra 1,13 triệu đơn vị, giá trị đạt 29,98 tỷ đồng, tăng 78,41% về lượng và 84,6% về giá trị so với phiên trước.

Do đó, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 671.110 đơn vị, tăng gấp hơn 3,5 lần so với phiên trước; tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 17,59 tỷ đồng, trong khi phiên trước mua ròng 0,14 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, cổ phiếu IDC được khối ngoại mua ròng mạnh nhất với khối lượng đạt 114.820 đơn vị, giá trị mua ròng tương ứng 5,34 tỷ đồng.

Trong khi đó, cổ phiếu PVS vẫn bị bán ròng mạnh nhất với giá trị đạt 14,21 tỷ đồng, tương đương khối lượng bán ròng đạt 386.170 đơn vị. Tiếp theo là TNG bị bán ròng 8,95 tỷ đồng (420.400 đơn vị) và MBS bị bán ròng 1,68 tỷ đồng (78.400 đơn vị).

Trên thị trường UPCoM, khối ngoại mua vào 1,66 triệu đơn vị, giá trị mua vào đạt 35,82 tỷ đồng, tăng gấp hơn 3,6 lần về lượng và tăng hơn 182% về giá trị so với phiên trước.

Trái lại, nhà đầu tư nước ngoài bán ra 258.500 đơn vị, giá trị 8,93 tỷ đồng, giảm 67% về khối lượng và 63% về giá trị so với phiên trước.

Do đó, phiên này khối ngoại đã trở lại mua ròng gần 1,4 triệu đơn vị, giá trị mua ròng đạt 26,89 tỷ đồng; trong khi phiên trước đó bán ròng 425.960 đơn vị, giá trị bán ròng đạt 11,46 tỷ đồng.

Hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu BSR với khối lượng đạt 1,43 triệu đơn vị, giá trị mua ròng đạt 28,67 tỷ đồng. Tiếp theo là MCH được mua ròng 28.100 đơn vị, giá trị đạt 2,13 tỷ đồng.

Ngược lại, khối này vẫn bán ròng mạnh nhất là cổ phiếu VEA với giá trị đạt 1,85 tỷ đồng, tương đương khối lượng bán ròng đạt 50.000 đơn vị. Tiếp theo là VTP bị bán ròng 1,35 tỷ đồng và ACV bị bán ròng hơn 1 tỷ đồng.

Tính chung trên toàn thị trường trong phiên 5/10, nhà đầu tư nước ngoài đã quay ra bán ròng 24,3 triệu đơn vị, giá trị bán ròng đạt 722,21 tỷ đồng; trong khi phiên giao dịch hôm qua ngày 4/10 mua ròng 6,83 triệu đơn vị, giá trị mua ròng đạt 177,16 tỷ đồng.

mạng Đầu Tư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *