Khối ngoại bán ròng tới hơn 2.100 tỷ đồng trong tuần mất điểm từ 11-15/9

Khối ngoại bán ròng tới hơn 2.100 tỷ đồng trong tuần mất điểm từ 11-15/9

Thống kê trên sàn HOSE, khối ngoại đã bán ròng 3 phiên và mua ròng 2 phiên. Tổng cộng, khối này đã quay ra bán ròng 88,39 triệu đơn vị, giá trị bán ròng đạt 2.154,94 tỷ đồng, tăng 163,6% về lượng và 65,66% về giá trị so với tuần đầu tiên của tháng 9.

Cụ thể, khối này mua vào 269,62 triệu đơn vị, giá trị đạt 8.799,71 tỷ đồng (tăng 29,11% về lượng và 45,59% về giá trị so với tuần trước); ngược lại bán ra hơn 358 triệu đơn vị, giá trị bán ra đạt 10.954,65 tỷ đồng (tăng 47,71% về lượng và 49,14% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 11-15/9:

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

11/9

40.588.910

80.961.860

-40.372.950

1.351.330

2.355.150

-1.003.820

12/9

54.778.090

48.806.090

5.972.000

1.781.770

1.646.480

135.290

13/9

47.805.610

85.819.940

-38.014.330

1.707.590

2.907.950

-1.200.360

14/9

44.164.260

53.883.760

-9.719.500

1.333.660

1.541.870

-208.210

15/9

82.278.400

88.535.590

-6.257.190

2.625.360

2.503.200

122.160

Tổng

269.615.270

358.007.240

-88.391.970

8.799.710

10.954.650

-2.154.940

Trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 4 phiên liên tiếp và bán ròng duy nhất phiên cuối tuần ngày 15/9. Tổng cộng trong tuần, khối này đã bán ròng 411.090 đơn vị, trong khi tuần trước mua ròng 1,22 triệu đơn vị; tổng giá trị vẫn là mua ròng đạt 11,8 tỷ đồng, giảm 77,92% so với tuần trước đó.

Trong đó, khối ngoại đã mua vào 5,05 triệu đơn vị, giá trị 139,4 tỷ đồng (tăng 21,68% về lượng và 17,13% về giá trị so với tuần trước); ngược lại bán ra 5,47 triệu đơn vị, giá trị bán ra đạt 127,6 tỷ đồng (tăng 86,57% về lượng và 94,63% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 11-15/9:

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

11/9

1.300.050

655.410

644.640

34.710

13.630

21.080

12/9

690.560

747.820

-57.260

19.280

15.920

3.360

13/9

578.860

407.280

171.580

18.390

8.420

9.970

14/9

1.573.490

1.085.450

488.040

41.280

27.450

13.830

15/9

911.730

2.569.820

-1.658.090

25.740

62.180

-36.440

Tổng

5.054.690

5.465.780

-411.090

139.400

127.600

11.800

Trên thị trường UPCoM, khối ngoại đã mua ròng 5 phiên liên tiếp. Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 1,84 triệu đơn vị, tăng gấp hơn 4,5 lần so với tuần trước; tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 30,31 tỷ đồng, trong khi tuần trước bán ròng 18,16 tỷ đồng.

Trong đó, khối này mua vào 4,35 triệu đơn vị, giá trị đạt 121,93 tỷ đồng (tăng 7,81% về lượng và 3,78% về giá trị so với tuần trước); ngược lại bán ra 2,51 triệu đơn vị, giá trị 91,62 tỷ đồng (cùng giảm hơn 32% cả về lượng và giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên UPCoM trong tuần từ ngày 11-15/9:

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

11/9

707.740

652.920

54.820

24.020

22.950

1.070

12/9

692.160

229.570

462.590

19.550

9.350

10.200

13/9

1.689.550

1.042.260

647.290

40.350

37.460

2.890

14/9

574.450

273.980

300.470

18.990

10.270

8.720

15/9

687.720

314.940

372.780

19.020

11.590

7.430

Tổng

4.351.620

2.513.670

1.837.950

121.930

91.620

30.310

Như vậy, tuần qua giao dịch từ ngày 11-15/9 trên toàn thị trường, khối ngoại đã bán ròng 86,97 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng đạt 2.112,83 tỷ đồng, tăng hơn 172% về lượng và tăng 66,75% về giá trị so với tuần trước từ 5-8/9 (bán ròng 1.265,55 tỷ đồng).

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua

Khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu VIX với khối lượng đạt 11,39 triệu đơn vị, giá trị mua ròng tương ứng đạt 223,97 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là PDR được mua ròng 8,73 triệu đơn vị, giá trị mua ròng tương ứng đạt 214,15 tỷ đồng.

Trái lại, khối này đã bán ròng mạnh nhất cổ phiếu HPG với khối lượng 25,29 triệu đơn vị, giá trị bán ròng đạt 658,21 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu PVS với khối lượng hơn 0,72 triệu đơn vị, giá trị đạt 26,83 tỷ đồng. Mặt khác, cổ phiếu SHS bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng 1,89 triệu đơn vị, giá trị đạt hơn 30 tỷ đồng.

mạng Đầu Tư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *