Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần từ 7-11/8: Chỉ bán ròng 11 tỷ đồng, đột biến tới từ SGB

Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần từ 7-11/8: Chỉ bán ròng 11 tỷ đồng, đột biến đến từ SGB

Thống kê trên sàn HOSE, khối ngoại đã sắm ròng 1 phiên độc nhất vào giữa tuần (ngày 9/8) và bán ròng 4 phiên. Tổng cộng, khối này quay ra bán ròng 70,79 triệu đơn vị, trị giá bán ròng đạt 732,53 tỷ đồng; khi mà tuần trước đấy sắm ròng 12,19 triệu đơn vị, tổng trị giá sắm ròng đạt 60,02 tỷ đồng.

Chi tiết, khối này sắm vào 345,28 triệu đơn vị, trị giá đạt 9.722,14 tỷ đồng (tăng 20,2% về lượng và 24,46% về trị giá so với tuần trước); trái lại bán ra 416,07 triệu đơn vị, trị giá bán ra đạt 10.454,67 tỷ đồng (tăng 51,27% về lượng và 34,88% về trị giá so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 7-11/8:

Ngày

Khối lượng

Trị giá (tr.đồng)

Sắm

Bán

Sắm-Bán

Sắm

Bán

Sắm-Bán

7/8

163.554.910

183.583.490

-20.028.580

4.337.280

4.730.800

-393.520

8/8

46.043.170

55.353.400

-9.310.230

1.341.520

1.579.830

-238.310

9/8

54.146.600

52.772.580

1.374.020

1.610.840

1.282.280

328.560

10/8

37.115.280

65.252.450

-28.137.170

1.153.700

1.512.960

-359.260

11/8

44.421.440

59.104.860

-14.683.420

1.278.800

1.348.800

-70.000

Tổng

345.281.400

416.066.780

-70.785.380

9.722.140

10.454.670

-732.530

Trên sàn HNX, nhà đầu cơ nước ngoài cũng sắm ròng 1 phiên và bán ròng 4 phiên. Tổng cộng trong tuần, khối này đã quay ra bán ròng 1,84 triệu đơn vị, trị giá bán ròng đạt 49,04 tỷ đồng; khi mà tuần trước đấy sắm ròng 2,04 triệu đơn vị, tổng trị giá sắm ròng đạt 65,25 tỷ đồng.

Trong đấy, khối ngoại đã sắm vào 6,24 triệu đơn vị, trị giá 123,81 tỷ đồng (giảm 9,77% về lượng và 32,63% về trị giá so với tuần trước); trái lại bán ra 8,08 triệu đơn vị, trị giá bán ra đạt 172,85 tỷ đồng (tăng 65,67% về lượng và 45,83% về trị giá so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 7-11/8:

Ngày

Khối lượng

Trị giá (tr.đồng)

Sắm

Bán

Sắm-Bán

Sắm

Bán

Sắm-Bán

7/8

1.551.200

2.280.020

-728.820

32.970

53.730

-20.760

8/8

2.045.910

2.482.540

-436.630

35.520

49.670

-14.150

9/8

717.510

994.410

-276.900

11.520

18.920

-7.400

10/8

901.600

1.355.170

-453.570

21.040

29.760

-8.720

11/8

1.027.560

967.290

60.270

22.760

20.770

1.990

Tổng

6.243.780

8.079.430

-1.835.650

123.810

172.850

-49.040

Gần giống, trên thị phần UPCoM, khối ngoại đã bán ròng 4 phiên và sắm ròng 1 phiên độc nhất ngày 8/8. Tổng cộng, khối ngoại đã quay về sắm ròng 41,49 triệu đơn vị, trị giá sắm ròng đạt 770,56 tỷ đồng; khi mà tuần trước bán ròng 10,58 triệu đơn vị, trị giá bán ròng lên đến 1.636,97 tỷ đồng.

Trong đấy, khối này sắm vào 48,34 triệu đơn vị, trị giá đạt 977,68 tỷ đồng (tăng cường so với tuần trước chỉ sắm vào 1,88 triệu đơn vị, trị giá đạt 64,11 tỷ đồng; trái lại bán ra 6,85 triệu đơn vị, trị giá 207,12 tỷ đồng (giảm 45% về lượng và 87,82% về trị giá so với tuần tuần).

Giao dịch NĐTNN trên UPCoM trong tuần từ ngày 7-11/8:

Ngày

Khối lượng

Trị giá (tr.đồng)

Sắm

Bán

Sắm-Bán

Sắm

Bán

Sắm-Bán

7/8

2.129.610

1.805.120

324.490

47.560

56.970

-9.410

8/8

44.443.150

1.363.310

43.079.840

881.500

46.170

835.330

9/8

676.300

1.599.880

-923.580

12.890

54.280

-41.390

10/8

581.050

957.100

-376.050

16.270

19.510

-3.240

11/8

513.000

1.125.100

-612.100

19.460

30.190

-10.730

Tổng

48.343.110

6.850.510

41.492.600

977.680

207.120

770.560

Tương tự, tuần qua giao dịch từ ngày 7-11/8 trên toàn thị phần, khối ngoại đã quay ra bán ròng 31,13 triệu đơn vị, khi mà tuần trước từ ngày 31/7-4/8 sắm ròng 3,66 triệu đơn vị; tổng trị giá bán ròng đạt 11,01 tỷ đồng, giảm mạnh so với tuần trước đấy bán ròng 1.511,7 tỷ đồng.

Nhìn lại diễn biến sắm bán tuần qua

Khối ngoại quay về sắm ròng mạnh nhất cổ phiếu HPG với khối lượng đạt hơn 10,61 triệu đơn vị, trị giá sắm ròng đạt 269,46 tỷ đồng.

Tiếp theo đấy là VIC được sắm ròng 264,24 tỷ đồng, tương đương khối lượng sắm ròng đạt 4,12 triệu đơn vị.

Ngược lại, khối này đã quay ra bán ròng mạnh nhất cổ phiếu SSI với khối lượng hơn 9,66 triệu đơn vị, trị giá bán ròng đạt 276,95 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại sắm ròng mạnh cổ phiếu SHS với khối lượng xấp xỉ 3,64 triệu đơn vị, trị giá sắm ròng tương ứng đạt tỷ đồng.

Mặt khác, cổ phiếu TNG bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng 2,31 triệu đơn vị, trị giá bán ròng đạt 42,91 tỷ đồng.

Tiếp theo là CEO bị bán ròng 2,22 triệu đơn vị, trị giá 15,14 tỷ đồng và DTD bị bán ròng hơn 1 triệu đơn vị, trị giá 32,63 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, nhân tố đột biến trong tuần qua tới từ 1 mã khác trên thị phần UPCoM. Chi tiết, trong phiên 8/8, cổ phiếu SGB trên UPCoM đã được sắm ròng đến 44 triệu đơn vị, trị giá sắm ròng đạt 871,8 tỷ đồng.

mạng Đầu Tư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *