Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 2-6/10: Hoạt động kém sôi động, trở lại bán ròng 370 tỷ đồng

Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 2-6/10: Hoạt động kém sôi động, trở lại bán ròng 370 tỷ đồng

Thống kê trên sàn HOSE, khối ngoại đã mua ròng 3 phiên và bán ròng 2 phiên. Tổng cộng, khối này đã quay ra bán ròng 7,66 triệu đơn vị, giá trị bán ròng đạt 389,71 tỷ đồng; trong khi tuần cuối cùng của tháng 9 mua ròng 8,74 triệu đơn vị, giá trị mua ròng đạt 627,78 tỷ đồng.

Cụ thể, khối này mua vào 170,25 triệu đơn vị, giá trị đạt 4.646,67 tỷ đồng (giảm 37,52% về lượng và 40,55% về giá trị so với tuần trước); ngược lại bán ra 177,91 triệu đơn vị, giá trị bán ra đạt 5.036,38 tỷ đồng (giảm 32,54% về lượng và 29,93% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 2-6/10:

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

2/10

26.385.720

21.631.810

4.753.910

779.340

602.960

176.380

3/10

45.366.150

51.307.830

-5.941.680

1.205.830

1.364.120

-158.290

4/10

45.314.980

37.909.610

7.405.370

1.374.040

1.185.560

188.480

5/10

15.284.590

40.317.230

-25.032.640

383.680

1.115.240

-731.560

6/10

37.893.610

26.740.310

11.153.300

903.780

768.500

135.280

Tổng

170.245.050

177.906.790

-7.661.740

4.646.670

5.036.380

-389.710

Trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 2 phiên và bán ròng 3 phiên. Tổng cộng trong tuần, khối này đã quay ra bán ròng 9,53 triệu đơn vị, giá trị bán ròng đạt 86,74 tỷ đồng; trong khi tuần trước đó mua ròng hơn 11,61 triệu đơn vị, giá trị mua ròng đạt 293,75 tỷ đồng.

Trong đó, khối ngoại đã mua vào 3,85 triệu đơn vị, giá trị 90,17 tỷ đồng (giảm 76,2% về lượng và 77,45% về giá trị so với tuần trước); ngược lại bán ra 13,39 triệu đơn vị, giá trị bán ra đạt 176,91 tỷ đồng (tăng 191,6% về lượng và 66,76% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 2-6/10:

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

2/10

807.660

1.477.240

-669.580

17.030

21.590

-4.560

3/10

1.686.370

845.670

840.700

29.810

16.030

13.780

4/10

486.500

634.800

-148.300

16.380

16.240

140

5/10

461.450

1.132.560

-671.110

12.390

29.980

-17.590

6/10

414.970

9.297.780

-8.882.810

14.560

93.070

-78.510

Tổng

3.856.950

13.388.050

-9.531.100

90.170

176.910

-86.740

Trên thị trường UPCoM, khối ngoại mua ròng 3 phiên và bán ròng 2 phiên. Tổng cộng, khối ngoại đã trở lại mua ròng 5,55 triệu đơn vị, giá trị mua ròng đạt 105,79 tỷ đồng, giảm 27,76% về lượng và 33,47% về giá trị so với tuần trước đó.

Trong đó, khối này mua vào 7,4 triệu đơn vị, giá trị đạt 163,99 tỷ đồng (giảm 16,94% về lượng và 18,82% về giá trị so với tuần trước); ngược lại bán ra 1,86 triệu đơn vị, giá trị 58,2 tỷ đồng (tăng 50,32% về lượng và 35,29% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên UPCoM trong tuần từ ngày 2-6/10:

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

2/10

89.850

296.690

-206.840

2.370

8.440

-6.070

3/10

4.686.620

386.740

4.299.880

100.810

11.980

88.830

4/10

357.150

783.110

-425.960

12.690

24.150

-11.460

5/10

1.656.900

258.500

1.398.400

35.820

8.930

26.890

6/10

610.270

130.480

479.790

12.300

4.700

7.600

Tổng

7.400.790

1.855.520

5.545.270

163.990

58.200

105.790

Như vậy, tuần qua giao dịch từ ngày 2-6/10 trên toàn thị trường, khối ngoại đã quay ra bán ròng gần 11,65 triệu đơn vị, giá trị bán ròng tương ứng đạt 370,66 tỷ đồng; trong khi tuần cuối cùng của tháng 9 từ ngày 25-29/9 mua ròng 28,03 triệu đơn vị, giá trị mua ròng đạt 1.080,53 tỷ đồng.

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua

Khối ngoại mua ròng mạnh nhất cặp đôi cổ phiếu chứng khoán, gồm VIX được mua ròng hơn 4,8 triệu đơn vị, giá trị mua ròng đạt 71,1 tỷ đồng và SSI được mua ròng 4,13 triệu đơn vị, giá trị mua ròng đạt 131,38 tỷ đồng.

Trái lại, khối này bán ròng mạnh nhất cổ phiếu MSN với giá trị đạt 183,47 tỷ đồng, tương đương khối lượng hơn 2,52 triệu đơn vị.

Tuy nhiên xét về khối lượng, cổ phiếu POW dẫn đầu danh mục bị bán ròng mạnh, đạt 5,79 triệu đơn vị, giá trị bán ròng tương ứng đạt 64,88 tỷ đồng. Tiếp theo là 2 mã ngân hàng, gồm CTG bị bán ròng 4,27 triệu đơn vị, giá trị bán ròng đạt 123,25 tỷ đồng và VPB bị bán ròng 3,83 triệu đơn vị, giá trị 81,78 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu IDC với giá trị đạt 33,22 tỷ đồng, tương đương khối lượng 722.140 đơn vị. Trong khi cổ phiếu TIG là mã được mua ròng mạnh nhất về khối lượng, đạt 808.000 đơn vị, giá trị 8,36 tỷ đồng.

Mặt khác, với phiên đột biến ngày cuối tuần 6/10, cổ phiếu PSI là mã bị bán ròng mạnh nhất tuần qua với khối lượng 8,92 triệu đơn vị, giá trị đạt 77,57 tỷ đồng.

mạng Đầu Tư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *