Giao dịch chứng khoán khối ngoại ngày 9/8: Giải ngân mạnh bạo cổ phiếu thép HPG

Giao dịch chứng khoán khối ngoại ngày 9/8: Giải ngân mạnh mẽ cổ phiếu thép HPG

Trên đại lý phân phối HOSE, nhà đầu cơ nước ngoài sắm vào 54,15 triệu đơn vị, tổng trị giá 1.610,84 tỷ đồng, tăng 17,6% về khối lượng và 20,08% về trị giá so với phiên bữa qua (ngày 8/8).

Ở chiều trái lại, khối này bán ra 52,77 triệu đơn vị, trị giá 1.282,28 tỷ đồng, giảm 4,66% về khối lượng và 18,83% về trị giá so với phiên trước.

Theo ấy, nhà đầu cơ nước ngoài đã quay về sắm ròng 1,37 triệu đơn vị, trị giá sắm ròng đạt 328,56 tỷ đồng, khi mà phiên trước ấy bán ròng 9,31 triệu đơn vị, trị giá bán ròng đạt 238,31 tỷ đồng.

Trong phiên bữa nay, cổ phiếu HPG được sắm ròng mạnh nhất với khối lượng đạt 9,18 triệu đơn vị, trị giá sắm ròng tương ứng đạt 253,14 tỷ đồng.

Đứng ở địa điểm thứ 2 là cổ phiếu MSN được sắm ròng hơn 1,78 triệu đơn vị, trị giá sắm ròng đạt 157,38 tỷ đồng.

Ở chiều trái lại, cổ phiếu VHM bị bán ròng mạnh nhất đạt 126,5 tỷ đồng, tương đương khối lượng bán ròng đạt 2,06 triệu đơn vị. Bên cạnh đó, SSI là mã dẫn đầu danh mục bị bán ròng về khối lượng, đạt 3,79 triệu đơn vị, trị giá bán ròng tương ứng đạt 109,29 tỷ đồng.

Trên đại lý phân phối HNX, khối ngoại sắm vào 717.510 đơn vị, trị giá đạt 11,52 tỷ đồng, giảm 64,93% về lượng và 67,57% về trị giá so với phiên trước ấy.

Ở chiều trái lại, khối này bán ra 994.410 đơn vị, trị giá đạt 18,92 tỷ đồng, giảm 59,94% về lượng và 61,91% về trị giá so với phiên trước.

Do ấy, nhà đầu cơ nước ngoài đã bán ròng 276.900 đơn vị, trị giá bán ròng đạt 7,4 tỷ đồng, giảm 36,58% về lượng và 47,7% về trị giá so với phiên trước ấy.

Phiên bữa nay, cổ phiếu SHS vẫn được khối ngoại sắm ròng mạnh nhất với khối lượng đạt 410.200 đơn vị, trị giá sắm ròng tương ứng đạt 6,55 tỷ đồng.

Đứng ở địa điểm thứ 2, cổ phiếu IDC được sắm ròng 24.300 đơn vị, trị giá sắm ròng đạt 1,17 tỷ đồng.

Trái lại, cổ phiếu CEO tiếp diễn bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng 530.000 đơn vị, trị giá bán ròng đạt 10,28 tỷ đồng.

Tiếp theo là TNG bị bán ròng 199.450 đơn vị, trị giá đạt 4,16 tỷ đồng và NVB bị bán ròng 69.900 đơn vị, trị giá hơn 1,1 tỷ đồng.

Trên thị phần UPCoM, khối ngoại sắm vào 676.300 đơn vị, trị giá đạt 12,89 tỷ đồng, giảm mạnh so với phiên đột biến bữa qua sắm vào hơn 44,44 triệu đơn vị, trị giá đạt 881,5 tỷ đồng.

Khi mà ấy, nhà đầu cơ nước ngoài bán ra 1,6 triệu đơn vị, trị giá 54,28 tỷ đồng, cùng tăng hơn 17% cả về khối lượng và trị giá so với phiên trước.

Do ấy, phiên này khối ngoại đã bán ròng 923.580 đơn vị, trị giá bán ròng đạt 41,39 tỷ đồng; khi mà phiên trước ấy sắm ròng 43,08 triệu đơn vị, trị giá sắm ròng lên đến 835,33 tỷ đồng.

Bữa nay, khối ngoại sắm ròng mạnh nhất MPC với khối lượng đạt 402.100 đơn vị, trị giá sắm ròng đạt 7,98 tỷ đồng. Tiếp theo là BSR được sắm ròng 99.300 đơn vị, trị giá sắm ròng đạt 2,04 tỷ đồng.

Ngược lại, khối này vẫn bán ròng mạnh nhất cổ phiếu VEA với khối lượng 0,88 triệu đơn vị, trị giá đạt 34,68 tỷ đồng.

Đứng ở địa điểm tiếp theo, cổ phiếu QNS bị bán ròng 10,5 tỷ đồng, VGG bị bán ròng 4,06 tỷ đồng và VGT bị bán ròng 1,77 tỷ đồng…

Tính chung trên toàn thị phần trong phiên 9/8, nhà đầu cơ nước ngoài đã sắm ròng 0,17 triệu đơn vị, giảm mạnh so với phiên bữa qua ngày 8/8 sắm ròng 33,33 triệu đơn vị. Tổng trị giá sắm ròng đạt 279,77 tỷ đồng, giảm hơn 52% so với phiên trước ấy (sắm ròng 582,87 tỷ đồng).

mạng Đầu Tư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *