Giao dịch chứng khoán khối ngoại ngày 8/8: Sắm ròng gần 600 tỷ đồng, đột biến cổ phiếu SGB

Giao dịch chứng khoán khối ngoại ngày 8/8: Mua ròng gần 600 tỷ đồng, đột biến cổ phiếu SGB

Trên sàn phân phối HOSE, nhà đầu cơ nước ngoài sắm vào 35,09 triệu đơn vị, tổng trị giá 1.325,42 tỷ đồng, giảm 78,54% về khối lượng và 69,44% về trị giá so với phiên đầu tuần (ngày 7/8).

Ở chiều trái lại, khối này bán ra 44,73 triệu đơn vị, trị giá 1.561,94 tỷ đồng, giảm 75,64% về khối lượng và 66,98% về trị giá so với phiên trước.

Theo đấy, nhà đầu cơ nước ngoài đã bán ròng 9,64 triệu đơn vị, trị giá bán ròng tương ứng đạt 236,52 tỷ đồng, giảm 51,89% về lượng và 39,9% về trị giá so với phiên trước đấy.

Trong phiên bữa nay, cổ phiếu VIC được sắm ròng mạnh nhất với trị giá đạt 112,8 tỷ đồng, tương đương khối lượng sắm ròng đạt 1,71 tỷ đồng.

Tiếp theo đấy cũng là các mã bluechip, gồm MSN được sắm ròng 83,28 tỷ đồng (0,94 triệu đơn vị), CTG được sắm ròng xấp xỉ 82 tỷ đồng (2,52 triệu đơn vị), MWG được sắm ròng 81,18 tỷ đồng (1,51 tỷ đồng), còn lại các mã đều được sắm ròng dưới 40 tỷ đồng.

Ở chiều trái lại, cổ phiếu GMD dẫn đầu danh mục bị bán ròng với khối lượng hơn 4,19 triệu đơn vị, trị giá bán ròng tương ứng đạt 244,61 tỷ đồng.

Đứng ở địa điểm tiếp theo, VRE bị bán ròng 3,63 triệu đơn vị, trị giá bán ròng tương ứng đạt 111,16 tỷ đồng và HPG bị bán ròng 2,73 triệu đơn vị, trị giá bán ròng đạt 74,97 tỷ đồng.

Trên sàn phân phối HNX, khối ngoại sắm vào 2,05 triệu đơn vị, trị giá đạt 35,52 tỷ đồng, tăng 31,89% về lượng và 7,73% về trị giá so với phiên trước đấy.

Ở chiều trái lại, khối này bán ra 2,48 triệu đơn vị, trị giá đạt 49,67 tỷ đồng, tăng 8,88% về lượng mà giảm 7,56% về trị giá so với phiên trước.

Do đấy, nhà đầu cơ nước ngoài đã bán ròng 436.630 đơn vị, trị giá bán ròng đạt 14,15 tỷ đồng, giảm hơn 40% về lượng và giảm 31,84% về trị giá so với phiên trước đấy.

Phiên bữa nay, cổ phiếu SHS được khối ngoại sắm ròng mạnh nhất với khối lượng đạt 1,73 triệu đơn vị, trị giá sắm ròng tương ứng đạt 27,89 tỷ đồng.

Đứng ở địa điểm thứ 2, cổ phiếu HUT được sắm ròng 45.700 đơn vị, trị giá sắm ròng đạt 1,13 tỷ đồng.

Trái lại, cổ phiếu CEO bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng hơn 1,44 triệu đơn vị, trị giá bán ròng đạt 28,63 tỷ đồng.

Các mã bị bán ròng tiếp theo là PTI đạt 6,19 tỷ đồng, TNG đạt 4,79 tỷ đồng, NVB đạt 1,7 tỷ đồng, MBG đạt 1,32 tỷ đồng…

Trên thị phần UPCoM, khối ngoại sắm vào hơn 44,44 triệu đơn vị, trị giá sắm ròng đạt 881,5 tỷ đồng, đẩy mạnh so với phiên trước đấy chỉ sắm 2,13 triệu đơn vị, trị giá 47,56 tỷ đồng.

Khi mà đấy, nhà đầu cơ nước ngoài bán ra 1,36 triệu đơn vị, trị giá 46,17 tỷ đồng, giảm 24,48% về khối lượng và 18,96% về trị giá so với phiên trước.

Do đấy, phiên này khối ngoại đã sắm ròng 43,08 triệu đơn vị, trị giá sắm ròng lên đến 835,33 tỷ đồng; khi mà phiên trước đấy chỉ sắm ròng 324.490 đơn vị, tổng trị giá là bán ròng 9,41 tỷ đồng.

Đột biến của khối ngoại trong phiên bữa nay tới từ cổ phiếu SGB. Trong đấy, khối này đã sắm ròng đến 44 triệu cổ phiếu SGB, tổng trị giá sắm ròng đạt 871,8 tỷ đồng.

Các mã tiếp theo là MPC, QTP, BSR đều được sắm ròng hơn 2 tỷ đồng.

Ngược lại, khối này vẫn bán ròng mạnh nhất cổ phiếu VEA với khối lượng 0,72 triệu đơn vị, trị giá đạt 28,78 tỷ đồng.

Đứng ở địa điểm tiếp theo, cổ phiếu QNS bị bán ròng 211.800 đơn vị, trị giá bán ròng đạt 10,85 tỷ đồng và VGT bị bán ròng 179.000 đơn vị, trị giá bán ròng đạt 2,4 tỷ đồng.

Tính chung trên toàn thị phần trong phiên 8/8, nhà đầu cơ nước ngoài đã quay về sắm ròng 33 triệu đơn vị, trị giá sắm ròng tương ứng đạt 584,66 tỷ đồng; khi mà phiên bữa qua ngày 7/8 bán ròng 20,44 triệu đơn vị, trị giá bán ròng đạt 423,24 tỷ đồng.

mạng Đầu Tư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *