Dual Investment cùng Binance

Dual Investment là một công cụ tổng hợp lợi suất trên hai tài sản. Về cơ bản, bạn có thể khóa BTC, UDST hoặc BUSDT để nhận thêm lợi nhuận theo sản phẩm, nhưng bạn vẫn còn có thể tăng thu nhập tiềm năng theo giá thị trường cho tài sản tiền điện tử của mình. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng, lợi nhuận của Dual Investment được quy định thả nổi và không đảm bảo hoàn vốn, và khoản thanh toán cuối cùng được tính dựa trên sự kết hợp giữa khoản thanh toán và giá cố định.

Khoản đầu tư Tối thiểu: Không yêu cầu

Mức phí: Miễn phí 

APY: Thả nổi

Phân bổ Phần thưởng:Hằng ngày

Mức rủi ro: Không đảm bảo hoàn vốn. Rủi ro nằm ở sự biến động giá tài sản.

Dual Investment là gì?

Dual Investment là sản phẩm tiết kiệm có cấu trúc không đảm bảo vốn gốc với lợi suất cao, liên quan đến hai đơn vị tiền khác nhau. Sau khi đăng ký, bạn chọn tài sản cơ sở, đơn vị tiền gửi vào, số tiền đăng ký và ngày giao. Lợi nhuận sẽ được tính bằng đơn vị tiền gửi vào hoặc đơn vị tiền thay thế, tùy vào các điều kiện bên dưới.
Có hai loại sản phẩm trong Dual Investment: (1) Tăng và Được thực hiện và (2) Giảm và Được thực hiện.
Đối với sản phẩm Tăng và Được thực hiện,
Nói một cách dễ hiểu, điều này nghĩa là nếu Giá thanh toán cao hơn (tăng) Giá thực hiện, thì sản phẩm “được thực hiện”.
– sản phẩm sẽ “được thực hiện” nếu Giá thanh toán ≥ Giá thực hiện
– sản phẩm “không được thực hiện” nếu Giá thanh toán < Giá thực hiện
Đối với sản phẩm Giảm và Được thực hiện,
Nói một cách dễ hiểu, điều này nghĩa là nếu Giá thanh toán thấp hơn (giảm) Giá thực hiện, thì sản phẩm “được thực hiện”.
– sản phẩm sẽ “được thực hiện” nếu Giá thanh toán ≤ Giá thực hiện
– sản phẩm “không được thực hiện” nếu Giá thanh toán > Giá thực hiện
Đối với cả hai loại sản phẩm Dual Investment, bạn sẽ nhận được lợi tức bằng đơn vị tiền gửi nếu sản phẩm không được thực hiện. Bạn sẽ nhận được lợi tức bằng đơn vị tiền thay thế nếu sản phẩm được thực hiện.
Mỗi sản phẩm đăng ký đều có ngày giao. Chúng tôi sẽ lấy giá giao ngay lúc 15:00 (giờ Việt Nam) vào ngày giao làm giá thanh toán.kiếm tiền từ Dual Investments

Lợi nhuận của tôi được tính như thế nào?

(1) Khi một sản phẩm “được thực hiện”, số tiền đăng ký và thu nhập từ tiền lãi sẽ được chuyển đổi thành đơn vị tiền thay thế, trong đó giá thực hiện là tỷ lệ chuyển đổi. Công thức dưới đây cho biết tổng số tiền bạn sẽ nhận được:
Tăng và Được thực hiện:
(Số tiền đăng ký * Giá thực hiện) * [1 + (APY% * Số ngày gửi tiền / 365)]
Giảm và Được thực hiện:
(Số tiền đăng ký / Giá thực hiện) * [1+(APY% * Số ngày gửi tiền / 365)]
(2) Khi một sản phẩm “không được thực hiện”, số tiền đăng ký và thu nhập từ tiền lãi sẽ không được chuyển đổi và bạn sẽ nhận bằng đơn vị tiền gửi. Công thức dưới đây cho biết tổng số tiền bạn sẽ nhận được:
Số tiền đăng ký * [1 + (APY% * Số ngày nạp tiền / 365)]

Giá thực hiện và APY có cố định không?

Giá thực hiện là cố định và sẽ không thay đổi. Đôi khi, chúng tôi có thể tạm thời ngừng chấp nhận đăng ký mới nếu một sản phẩm có giá thực hiện quá gần với giá giao ngay tham chiếu hiện tại.
APY luôn thay đổi và chủ yếu phụ thuộc vào giá thực hiện, số ngày gửi tiền còn lại và cả biến động giá. Sau khi bạn đã đăng ký sản phẩm Dual Investment, APY sẽ bị khóa trong suốt những ngày gửi tiền và sẽ không thay đổi trong thời gian đó.

Làm sao để tôi xem lệnh của mình?

Vui lòng chuyển đến [Lệnh]> [Lịch sử kiếm tiền]> [Dual Investment]. Tại đây, bạn có thể xem hoạt động đăng ký và rút tiền hiện tại.

Khi nào tôi mới nhận được lợi nhuận?

Mỗi sản phẩm đăng ký đều có ngày chuyển giao. Chúng tôi sẽ lấy giá Spot trung bình 30 phút trước 15:00 (giờ Việt Nam) vào ngày chuyển giao làm giá thanh toán. Lợi nhuận sẽ được chuyển vào tài khoản Spot của bạn trong vòng 48 giờ kể từ 15:00 (giờ Việt Nam). Bạn không thể rút sớm sản phẩm Dual Investment. Bạn chỉ có thể nhận lợi nhuận sau ngày chuyển giao, chứ không thể rút trước ngày này.

Tôi có thể hủy đăng ký không?

Rất tiếc, bạn không thể hủy đăng ký một khi đã đăng ký. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản sản phẩm trước khi đăng ký.

“Giá thực hiện”, “Tài sản cơ sở”, “Đơn vị tiền gửi vào”, “Đơn vị tiền thay thế”, “Ngày gửi tiền” và “Giá thanh toán” là gì?

Giá thực hiện
Mức giá cố định mà tại đó đơn vị tiền gửi vào sẽ được chuyển đổi thành đơn vị tiền thay thế nếu sản phẩm được thực hiện.
Tài sản cơ sở
Tài sản cơ sở của sản phẩm Dual Investment. Ví dụ: nếu bạn đang tham chiếu giá giao ngay của BTC và giá thực hiện của BTC, thì tài sản cơ sở là BTC.
Đơn vị tiền gửi vào
Đơn vị tiền bạn đã sử dụng để đăng ký sản phẩm Dual Investment.
Đơn vị tiền thay thế
Đơn vị tiền bạn sẽ nhận được nếu sản phẩm được thực hiện.
Ngày gửi tiền
Số ngày còn lại cho đến ngày giao.
Giá thanh toán
Giá Spot trung bình 30 phút trước 15:00 (giờ Việt Nam) vào ngày chuyển giao. Giá thanh toán và giá thực hiện sẽ xác định liệu một sản phẩm có được thực hiện hay không.

Có những loại sản phẩm nào trong Dual Investment?

Hiện tại, chúng tôi có hai loại tài sản cơ sở là: BTC, ETH
Bảng dưới đây tóm tắt danh sách đầy đủ các sản phẩm mà chúng tôi hiện có trong Dual Investment.
Tăng và Được thực hiện
Đơn vị tiền gửi vào – BTC, ETH
Đơn vị tiền thay thế – BUSD
Giảm và Được thực hiện
Đơn vị tiền gửi vào – USDT, BUSD
Đơn vị tiền thay thế – BTC, ETH

Nguồn Binance

Xem thêm 10 Cách kiếm tiền từ tiền mã hóa.

CATEGORIES
TAGS

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )