PTKT Bài 39: Công cụ Fibonacci

Công cụ Fibonacci thường xuyên được sử dụng bởi các nhà giao dịch Forex. Để áp dụng công cụ cho các biểu đồ của bạn trong MetaTrader, bạn cần nhấp nút “Insert” trên thanh menu và chọn “Fibonacci”. Bạn có thể tìm thấy một số công cụ Fibonacci trong thiết bị đầu cuối giao dịch của mình: Fibonacci retracement, Fibonacci expansion, Fibonacci Fan, Fibonacci arc và Fibonacci Time Zones. Tất cả các công cụ này dựa trên tỷ lệ Fibo.

Hãy cùng nghiên cứu logic đằng sau các công cụ Fibonacci. 

Vào thế kỷ 13, nhà toán học Leonardo Fibonacci đã khám phá một dãy số đơn giản (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, v.v.). Mỗi số trong chuỗi này là tổng của hai số trước và tỷ lệ của những con số này tương ứng với tỷ lệ tự nhiên của sự vật trong vũ trụ. Ví dụ, các nhánh cây hình thành hoặc phân chia theo dãy số Fibo, vỏ hạt trên một trái thông được sắp xếp theo mô hình xoắn ốc Fibonacci, v.v. 

Thị trường tài chính cũng không ngoại lệ: các chuyển động khác nhau của thị trường cũng thường phù hợp với tỷ lệ Fibonacci.

Chuỗi Fibonacci có một số tỷ lệ không đổi. Các tỷ lệ Fibo quan trọng nhất là:

  • 161.8%, “tỷ lệ vàng” (tỷ lệ giữa bất kỳ số nào của chuỗi và số trước đó, ví dụ: 89/55 = 1.618).
  • 61,8% (tỷ lệ giữa bất kỳ số nào của chuỗi và số sau đó, ví dụ: 55/89 = 0.618).
  • 38,2% (tỷ lệ nhận được bằng cách bỏ qua một số trong chuỗi, ví dụ: 55/144 = 0,382). 

Trong số các công cụ Fibonacci mà chúng tôi đã đề cập ở trên, Fibo retracement còn gọi là Fibonacci thoái lui và Fibo expansion (còn gọi là phần mở rộng) được các trader sử dụng nhiều nhất, tuy nhiên Fibo fan, arcs và time zone cũng vô cùng hữu ích.

Tỷ lệ Fibonacci cũng đóng một phần quan trọng trong lý thuyết sóng Elliott và mô hình hòa hợp.

Nguồn FBS

CATEGORIES
TAGS

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )