Cổ phiếu bảo hiểm đối diện sức ép

Cổ phiếu bảo hiểm đối diện áp lực

Khó chồng khó khiến “gà đẻ trứng vàng” bancassurance ko còn phì nhiêu như trước

Khủng hoảng truyền thông với mảng nhân thọ

Chưa bao giờ nhóm công ty bảo hiểm gặp nhiều biến cố, khó lường và tác động nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh như nửa đầu 5 2023, thời khắc nhưng niềm tin của người mua đối với các thành phầm bảo hiểm nhân thọ ngày 1 sút giảm.

Trước đây, nhóm nhà băng thường ký hiệp đồng bảo thâm độc quyền qua kênh nhà băng với 1 doanh nghiệp bảo hiểm (bancassurance), điều này biến thành mảnh đất phì nhiêu cho các công ty bảo hiểm nhân thọ có thêm tệp người mua từ nhà băng nhờ vào tính tiện dung, mau chóng và sự tin cậy của người mua đối với nhà băng đang sử dụng.

Không những thế, sau liên tục những vụ lùm xùm diễn ra trên thị phần, cùng sự vào cuộc của thanh tra Bộ Vốn đầu tư, với kết luận cho thấy bán bảo hiểm qua kênh đại lý là các nhà băng còn nhiều sai phép, đặc thù là khâu tham mưu của viên chức nhà băng, viên chức môi giới…, đã khiến kênh bancassurance càng rơi vào thế khó.

Gian khổ trước tiên, được xem là cố hữu và cho đến nay vẫn chưa được khắc phục, đấy là tỉ lệ hủy hiệp đồng bảo hiểm của người mua ở mức khá cao. Tại nhiều công ty bảo hiểm, kênh hỗ trợ bảo hiểm qua nhà băng chiếm đến 50% số lượng hiệp đồng và doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ mới. Không những thế, do ko mang thuộc tính tình nguyện nên sau 5 trước tiên, tỉ lệ huỷ hiệp đồng của người mua lên đến 70%.

Thứ 2, cũng tại kênh hỗ trợ ở nhà băng, việc xem xét 1 khoản vay trong những 5 qua thường đi kèm 1 hiệp đồng bảo hiểm để được khuyến mãi lãi suất vay vốn. Không những thế, trong nửa đầu 5 2023, cơ quan tác dụng thẳng tay xử lý việc cưỡng ép người mua vay vốn ký hiệp đồng bảo hiểm, điều này đã và đang ảnh hưởng đến thị phần bảo hiểm.

Rốt cuộc là ảnh hưởng của mạng truyền thông xã hội. Đặc thù, trong các trường hợp ký hiệp đồng bảo hiểm lúc người mua chưa được tham mưu rõ, điều này mau chóng lan rộng dẫn đến tâm lý cẩn trọng của người dân lúc phê chuẩn, ký kết hiệp đồng bảo hiểm đối với các doanh nghiệp bảo hiểm khái quát.

Khó chồng khó khiến “gà đẻ trứng vàng” bancassurance ko còn phì nhiêu như trước và hoạt động kinh doanh của nhóm công ty bảo hiểm khái quát, nhóm bảo hiểm nhân thọ nói riêng cũng sẽ chịu ảnh hưởng bị động đến doanh số trong 5 2023.

Điều đáng nói, sự cẩn trọng của khách hàng bảo hiểm nhân thọ cũng tác động nhất mực đến nhóm người mua sử dụng thành phầm phi nhân thọ.

Cổ phiếu bảo hiểm đối diện áp lực ảnh 1

Thêm thử thách lãi suất giảm

Lãi suất giảm ảnh hưởng đến toàn thể công ty trong ngành, kể cả nhân thọ và phi nhân thọ, do thu nhập từ lãi đóng góp béo vào lợi nhuận công ty bảo hiểm.

Theo thống kê mặt bằng lãi suất tiết kiệm, lãi suất huy động của nhà băng trong tháng 6 và đầu tháng 7/2023 đã giảm từ 1 – 2%/5 so với đầu 5 và dự định tiếp diễn giảm trong công đoạn cuối 5 lúc Nhà băng Nhà nước có chủ trương tiếp diễn hạ mặt bằng lãi suất.

Tại Tập đoàn Bảo Việt (mã BVH), tính đến 31/3/2023, đầu cơ vốn đầu tư ngắn hạn là 117.145,9 tỷ đồng, chiếm 53,1% tổng của cải; đầu cơ vốn đầu tư dài hạn 84.237,8 tỷ đồng, chiếm 38,2% tổng của cải. 2 khoản mục này chiếm đến 91,3% tổng của cải.

Theo thuyết minh báo cáo vốn đầu tư của BVH, chiếm chủ công trong khoản đầu cơ vốn đầu tư ngắn hạn, với 114.430,6 tỷ đồng, là tiền gửi kỳ hạn dưới 1 5; chiếm chủ công trong khoản đầu cơ vốn đầu tư dài hạn, với 80.368 tỷ đồng, là tiền gửi kỳ hạn dài. Tương tự, có thể thấy, BVH gặp sức ép nhất mực đối với khoản tiền gửi lúc lãi suất có xu thế giảm.

Điều gần giống cũng diễn ra với các công ty bảo hiểm khác. Chi tiết, tính đến 31/3/2023, Tổng CTCP Bảo hiểm Nhà băng Đầu cơ và Tăng trưởng Việt Nam (mã BIC) ghi nhận tổng của cải 7.310 tỷ đồng, trong đấy 2 khoản mục đầu cơ vốn đầu tư chiếm tỷ trọng 71,8%, gồm đầu cơ ngắn hạn là 4.532,6 tỷ đồng và đầu cơ dài hạn là 713 tỷ đồng.

Theo thuyết minh báo cáo vốn đầu tư của BIC, đầu cơ vốn đầu tư ngắn hạn có 4.241,3 tỷ đồng là tiền gửi ngắn hạn; đầu cơ vốn đầu tư dài hạn có 681,8 tỷ đồng là khoản tiền gửi kỳ hạn dài.

Đối với Tổng CTCP Bảo Minh (mã BMI), tính tới 31/3/2023, công ty đang sở hữu tổng của cải là 7.402 tỷ đồng, trong đấy 2 khoản mục đầu cơ vốn đầu tư ngắn hạn và dài hạn chiếm tỷ trọng 47,9%. Chi tiết, đầu cơ vốn đầu tư ngắn hạn là 3.294,2 tỷ đồng, chiếm 44,5% tổng của cải; đầu cơ vốn đầu tư dài hạn là 251,8 tỷ đồng, chiếm 3,4% tổng của cải và các khoản mục khác.

Theo thuyết minh của BMI, đầu cơ vốn đầu tư ngắn hạn chủ công lên đến 3.237 tỷ đồng là tiền gửi kỳ hạn dưới 1 5, đồng nghĩa Bảo Minh sẽ phải gửi với lãi suất đã điều chỉnh theo lãi suất thị phần.

Tại CTCP PVI (mã PVI), tính đến 31/3/2023, công ty đang sở hữu tổng của cải 27.402 tỷ đồng; trong đấy, khoản mục đầu cơ vốn đầu tư ngắn hạn và dài hạn chiếm tỷ trọng 45,1%. Chi tiết, đầu cơ vốn đầu tư ngắn hạn là 7.511,8 tỷ đồng, chiếm 27,4% tổng của cải; đầu cơ vốn đầu tư dài hạn là 4.854,7 tỷ đồng, chiếm 17,7% tổng của cải và các khoản mục khác.

PVI thuyết minh, 6.079,3 tỷ đồng đầu cơ vốn đầu tư ngắn hạn là tiền gửi kỳ hạn dưới 1 5 và 4.828,6 tỷ đồng đầu cơ vốn đầu tư dài hạn là tiền gửi kỳ hạn trên 1 5.

Tại Tổng CTCP Bảo hiểm Petrolimex (mã PGI), tính đến 31/3/2023, công ty sở hữu tổng của cải là 6.876 tỷ đồng; trong đấy, đầu cơ vốn đầu tư ngắn hạn và dài hạn cũng chiếm tỷ trọng đến 55% tổng của cải. Trong đấy, đầu cơ vốn đầu tư ngắn hạn là 3.244,1 tỷ đồng, chiếm 47,2% tổng của cải; đầu cơ vốn đầu tư dài hạn là 535,4 tỷ đồng, chiếm 7,8% tổng của cải và các khoản mục khác.

Bảo hiểm Petrolimex thuyết minh rằng, đầu cơ vốn đầu tư ngắn hạn có đến 3.191,1 tỷ đồng là tiền gửi kỳ hạn dưới 1 5; khi mà đầu cơ dài hạn có 380 tỷ đồng là đầu cơ trái phiếu. Tương tự, trong ngắn hạn, Bảo hiểm Petrolimex cũng chịu sức ép tái đầu cơ 3.191,1 tỷ đồng bạc gửi lúc lãi suất đang giảm quay về.

Trong bối cảnh xu thế lãi suất dự định sẽ tiếp diễn giảm trong nửa cuối 5 2023, là các công ty sở hữu lượng tiền gửi kỳ hạn ngắn béo, hoạt động vốn đầu tư của các doanh nghiệp bảo hiểm được đánh giá sẽ ghi nhận kết quả ko mấy khả quan.

Tuy nhiên, 1 đặc điểm chung khác của nhóm cổ phiếu bảo hiểm là thanh khoản khá thấp, không tính BVH và BMI, do đấy, việc nhà đầu cơ muốn giao dịch với các mã này sẽ bị giảm thiểu đáng kể. Kế bên đấy, doanh thu của bảo hiểm phi nhân thọ dựa dẫm béo vào tình hình kinh doanh của công ty, lúc kinh tế gian nan, doanh thu bảo hiểm hàng hải, sức khỏe, xe cơ giới… đều chịu tác động theo chiều hướng xấu. Tuy thế, vẫn có những thời cơ với bảo hiểm cháy nổ buộc phải, bảo hiểm công trình nhờ xúc tiến đầu cơ công.

Thống kê cho thấy, 6 tháng đầu 5, doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ chỉ tăng 3,3% so với cùng kỳ 5 2022, thấp hơn rất nhiều mức tăng 14,1% của 5 ngoái.

mạng Đầu Tư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *