Chốt lời cổ phiếu bất động sản, nhà đầu cơ nước ngoài bán ròng 420 tỷ đồng trong phiên lập đỉnh mới ngày 7/8

Chốt lời cổ phiếu bất động sản, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 420 tỷ đồng trong phiên lập đỉnh mới ngày 7/8

Trên đại lý phân phối HOSE, nhà đầu cơ nước ngoài sắm vào 163,55 triệu đơn vị, tổng trị giá 4.337,28 tỷ đồng, tăng 223,29% về khối lượng và 175,68% về trị giá so với phiên cuối tuần trước (ngày 4/8).

Ở chiều trái lại, khối này bán ra 183,58 triệu đơn vị, trị giá 4.730,8 tỷ đồng, tăng 296,16% về khối lượng và tăng 239,36% về trị giá so với phiên trước.

Theo ấy, nhà đầu cơ nước ngoài đã quay ra bán ròng 20,03 triệu đơn vị, trị giá bán ròng tương ứng đạt 393,52 tỷ đồng; khi mà phiên trước ấy sắm ròng 4,25 triệu đơn vị, trị giá sắm ròng đạt 179,31 tỷ đồng.

Trong phiên bữa nay, cổ phiếu VNM được sắm ròng mạnh nhất với khối lượng 1,11 triệu đơn vị, trị giá sắm ròng tương ứng đạt 91,86 tỷ đồng.

Tiếp theo là VIC được sắm ròng 47,98 tỷ đồng (0,76 triệu đơn vị) và MSN được sắm ròng 35,76 tỷ đồng (0,41 triệu đơn vị).

Ở chiều trái lại, các cổ phiếu nhóm bất động sản là tâm điểm bán ra của khối ngoại. Trong ấy, NLG dẫn đầu danh mục bị bán ròng với trị giá đạt 90,07 tỷ đồng, tương đương khối lượng bán ròng đạt xấp xỉ 2,3 triệu đơn vị.

Các mã tiếp sau ấy là DXG bị bán ròng 74,65 tỷ đồng (3,9 triệu đơn vị), NVL bị bán ròng 41,93 tỷ đồng (2,07 triệu đơn vị), KDH bị bán ròng 32,23 tỷ đồng (0,89 triệu đơn vị).

Trên đại lý phân phối HNX, khối ngoại sắm vào 1,55 triệu đơn vị, trị giá đạt 32,97 tỷ đồng, tăng 128,28% về lượng và 118% về trị giá so với phiên trước ấy.

Ở chiều trái lại, khối này bán ra 2,28 triệu đơn vị, trị giá đạt 53,73 tỷ đồng, tăng 157,34% về lượng và 358,45% về trị giá so với phiên trước.

Do ấy, nhà đầu cơ nước ngoài đã bán ròng 728.820 đơn vị, tăng gấp hơn 2,5 lần so với phiên trước ấy; tổng trị giá bán ròng đạt 20,76 tỷ đồng, khi mà trước ấy sắm ròng 3,4 tỷ đồng.

Phiên bữa nay, cổ phiếu PVS được khối ngoại sắm ròng mạnh nhất về trị giá, đạt 13,19 tỷ đồng, tương đương khối lượng sắm ròng đạt 385.200 đơn vị. Ngoài ra, dẫn đầu danh mục sắm ròng về khối lượng là SHS, đạt 681.760 đơn vị, trị giá sắm ròng đạt 10,87 tỷ đồng.

Các cổ phiếu còn lại đều được sắm ròng chưa đến 1 tỷ đồng.

Trái lại, cổ phiếu DTD bị bán ròng mạnh nhất với trị giá đạt 24,08 tỷ đồng, tương đương khối lượng bán ròng đạt 757.000 đơn vị.

Tiếp theo là TNG bị bán ròng 19,37 tỷ đồng (918.390 đơn vị) và CEO bị bán ròng 1,72 tỷ đồng (84.800 đơn vị).

Trên thị phần UPCoM, khối ngoại sắm vào 2,13 triệu đơn vị, trị giá 47,56 tỷ đồng, tăng gấp gần 6 lần về khối lượng và hơn 3,5 lần về trị giá so với phiên trước.

Khi mà ấy, nhà đầu cơ nước ngoài bán ra 1,81 triệu đơn vị, trị giá 56,97 tỷ đồng, giảm 36,49% về khối lượng và 48,21% về trị giá so với phiên trước.

Do ấy, phiên này khối ngoại đã sắm ròng 324.490 đơn vị, khi mà phiên trước ấy bán ròng 2,53 triệu đơn vị; tổng trị giá vẫn là bán ròng 9,41 tỷ đồng, giảm hơn 90,55% so với phiên trước.

Cổ phiếu SGB được khối ngoại sắm ròng mạnh nhất trong phiên với khối lượng đạt 1,67 triệu đơn vị, trị giá sắm ròng đạt 36,16tỷ đồng. Tiếp theo là MPC được sắm ròng 5,48 tỷ đồng và ACV được sắm ròng 1,1 tỷ đồng.

Ngược lại, khối này vẫn bán ròng mạnh nhất cổ phiếu VEA với khối lượng 0,78 triệu đơn vị, trị giá đạt 31,37 tỷ đồng.

Các mã bị bán ròng mạnh khác là QNS đạt 14,62 tỷ đồng, BSR đạt 3,29 tỷ đồng, VGT đạt 23,17 tỷ đồng…

Tính chung trên toàn thị phần trong phiên 7/8, nhà đầu cơ nước ngoài đã quay ra bán ròng 20,44 triệu đơn vị, trị giá bán ròng tương ứng đạt 423,24 tỷ đồng; khi mà phiên trước ấy ngày 4/8 sắm ròng 1,51 triệu đơn vị, trị giá sắm ròng đạt 83,13 tỷ đồng.

mạng Đầu Tư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *