Category: Uncategorized

Khuyến nghị đầu tư ngày 15/12/2022
Uncategorized

Khuyến nghị đầu tư ngày 15/12/2022

admin- December 15, 2022

NLG: CHỜ MUA Dự kiến doanh số mở mới cả năm 2022 sẽ đạt mức 12k tỷ đ (gấp hơn 2 lần 2021); và LNST ở mức ... Read More

Khuyến nghị đầu tư ngày 13/12/2022
Uncategorized

Khuyến nghị đầu tư ngày 13/12/2022

admin- December 13, 2022

NHH: CHỜ MUA Lũy kế 9T/2022, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 1,730 tỷ đ (+14% YoY) và 75 tỷ đ (+31% ... Read More

Khuyến nghị đầu tư ngày 09/12/2022
Uncategorized

Khuyến nghị đầu tư ngày 09/12/2022

admin- December 9, 2022

GEX: CHỜ MUA Q3/2022, doanh thu đạt 7,014 tỷ đ (+16% YoY), lợi nhuận sau thuế và cổ đông thiểu số đạt 15 tỷ đ (-94% YoY) ... Read More

Khuyến nghị đầu tư ngày 08/12/2022
Uncategorized

Khuyến nghị đầu tư ngày 08/12/2022

admin- December 8, 2022

BWE: CHỜ MUA Doanh thu và LNST lũy kế 11T/2022 đạt mức 3,445 tỷ đ và 629 tỷ đ, tương ứng +14% và +2% yoy (chưa bao ... Read More

 Khuyến nghị đầu tư ngày 07/12/2022
Uncategorized

 Khuyến nghị đầu tư ngày 07/12/2022

admin- December 7, 2022

FMC: CHỜ MUA Tốc độ tăng trưởng trong Q4/2022 có xu hướng chậm lại trước sự gia tăng cạnh tranh của các nguồn tôm giá rẻ trên ... Read More

Uncategorized

Khuyến nghị đầu tư ngày 06/12/2022

admin- December 6, 2022

TNH: CHỜ MUA Q3/2022, TNH đạt doanh thu 131 tỷ đồng (+6% YoY) và lợi nhuận sau thuế 44 tỷ đồng (-27% YoY). Lũy kế 9 tháng ... Read More

Khuyến nghị đầu tư ngày 01/12/2022
Uncategorized

Khuyến nghị đầu tư ngày 01/12/2022

admin- December 1, 2022

MSN: CHỜ MUA Công ty đã tiến hành giải ngân xong khoản vay hợp vốn 600 triệu USD có kỳ hạn 5 năm. Đây là một trong ... Read More