Category: Uncategorized

Khuyến nghị đầu tư ngày 11/08/2022
Uncategorized

Khuyến nghị đầu tư ngày 11/08/2022

admin- August 11, 2022

SHS: CHỜ BÁN Q2/2022 SHS ghi nhận doanh thu -64 tỷ đồng (-111% YoY) và lỗ sau thuế 297 tỷ đồng (-196% YoY) chủ yếu do mảng ... Read More

Khuyến nghị đầu tư ngày 10/08/2022
Uncategorized

Khuyến nghị đầu tư ngày 10/08/2022

admin- August 10, 2022

AST: CHỜ MUA Trong Q2/2022, doanh thu và lợi nhuận sau thuế Công ty lần lượt là 135 tỷ đồng (+167% YoY) và 14 tỷ đồng (so ... Read More

Khuyến nghị đầu tư ngày 09/08/2022
Uncategorized

Khuyến nghị đầu tư ngày 09/08/2022

admin- August 9, 2022

SBT: CHỜ MUA Doanh thu và LSNT niên độ 2021-2022 đạt mức 18,325 tỷ đ và 829 tỷ đ, tương ứng với tăng trưởng 23% và 29% ... Read More

Khuyến nghị đầu tư ngày 08/08/2022
Uncategorized

Khuyến nghị đầu tư ngày 08/08/2022

admin- August 8, 2022

CSC: CHỜ MUA Kết quả kinh doanh 6T/2022 tích cực với doanh thu đạt 862 tỷ đồng (~6 lần cùng kỳ 2021), lợi nhuận cổ đông công ... Read More

Khuyến nghị đầu tư ngày 05/08/2022
Uncategorized

Khuyến nghị đầu tư ngày 05/08/2022

admin- August 5, 2022

CTG: CHỜ MUA Lợi nhuận quý 2 đạt 4,600 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 100% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ tín dụng được đẩy mạnh ... Read More

Khuyến nghị đầu tư ngày 04/08/2022
Uncategorized

Khuyến nghị đầu tư ngày 04/08/2022

admin- August 4, 2022

BMP: CHỜ MUA Kết quả kinh doanh Q2/2022 tăng trưởng tốt với doanh thu đạt 1,555 tỷ đồng (+7.1% yoy) và LNST đạt 145 tỷ đồng (+247.2% ... Read More

Khuyến nghị đầu tư ngày 02/08/2022
Uncategorized

Khuyến nghị đầu tư ngày 02/08/2022

admin- August 2, 2022

MWG: CHỜ MUA Lũy kế 6T/2022 doanh thu và LNST đạt mức ~70.8k tỷ đ và 2.6k tỷ đ, tương ứng với +13% và +1% ... Read More