Category: Đầu Tư

Chuyên mục cung cấp các bài viết chia sẽ cách chọn giải pháp đầu tư.

Khuyến nghị đầu tư ngày 25/03/2022
Đầu Tư

Khuyến nghị đầu tư ngày 25/03/2022

admin- March 25, 2022

DCL: CHỜ MUA Tiềm năng trong trung và dài hạn vẫn tích cực nhờ (1) tập trung tối ưu hóa việc vận hành các nhà máy sản ... Read More

Khuyến nghị đầu tư ngày 11/03/2022
Đầu Tư

Khuyến nghị đầu tư ngày 11/03/2022

admin- March 11, 2022

PXL: BÁN@16,400 Doanh thu năm 2021 đạt 5 tỷ đồng (+206%yoy) và LNST đạt 10 tỷ đồng, tương đương 2020, chủ yếu từ lãi tiền gửi và ... Read More

Khuyến nghị đầu tư ngày 10/03/2022
Đầu Tư

Khuyến nghị đầu tư ngày 10/03/2022

admin- March 10, 2022

PSD: BÁN@41,500 Hoạt động phân phối mảng ICT tại thị trường Việt Nam hiện nay khá cạnh tranh trong khi quy mô của PSD nhỏ hơn so ... Read More

Khuyến nghị đầu tư ngày 09/03/2022
Đầu Tư

Khuyến nghị đầu tư ngày 09/03/2022

admin- March 9, 2022

HHV: CHỜ MUA Năm 2021, doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 1,859 tỷ đ (+55% YoY) và 273 tỷ đ (+99% YoY). Triển ... Read More

Khuyến nghị đầu tư ngày 07/03/2022
Đầu Tư

Khuyến nghị đầu tư ngày 07/03/2022

admin- March 7, 2022

PLX: BÁN@62,000 Mặc dù giá xăng dầu trong nước tăng trong thời gian gần đây nhưng giá xăng dầu nhập khẩu trên thế giới cũng tăng tương ... Read More

Khuyến nghị đầu tư ngày 04/03/2022
Đầu Tư

Khuyến nghị đầu tư ngày 04/03/2022

admin- March 4, 2022

DPR: CHỜ MUA Kết quả năm 2021, doanh thu đạt 1,215 tỷ đồng (tăng 6.8% YoY). Lợi nhuận sau thuế đạt 491 tỷ đồng (tăng 132% YoY) ... Read More

Khuyến nghị đầu tư ngày 03/03/2022
Đầu Tư

Khuyến nghị đầu tư ngày 03/03/2022

admin- March 3, 2022

GAS: MUA@120,000 Kết quả kinh doanh của GAS trong 2022 được kỳ vọng sẽ tăng trưởng mạnh mẽ so với năm 2021 nhờ sản lượng tiêu thụ ... Read More