Bảo hiểm nhân thọ có cần thiết?

1. Bảo hiểm nhân thọ là gì?

Bảo hiểm nhân thọ

Bảo hiểm nhân thọ là sản phẩm được cung cấp bởi công ty bảo hiểm. Nhằm bảo vệ người tham gia bảo hiểm trước rủi ro về sức khỏe, tính mạng. Bằng cách chi trả một khoản tiền bồi thường khi các sự kiện bảo hiểm xảy ra với người được bảo hiểm.

Luật kinh doanh bảo hiểm có đề cập đến khái niệm về hợp đồng bảo hiểm là: “sự thỏa thuận bằng văn bản giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm theo đó bên mua bảo hiểm có trách nhiệm đóng phí, doanh nghiệp bảo hiểm chi trả số tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm”.

Trong đó:

Công ty bảo hiểm nhân thọ là doanh nghiệp (trong và ngoài nước) được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của luật kinh doanh bảo hiểm. Và các quy định khác của Pháp Luật liên quan để kinh doanh trong hoạt động bảo hiểm và tái bảo hiểm.

Người được bảo hiểm là người mà sức khỏe, tính mạng của người đó là đối tượng bảo hiểm chính của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.

2. Các loại hình bảo hiểm nhân thọ hiện nay

phí bảo hiểm nhân thọ

Về phương diện pháp lý, luật kinh doanh bảo hiểm phân loại bảo hiểm nhân thọ gồm 7 nghiệp vụ bảo hiểm như sau:

 1. Bảo hiểm trọn đời.
 2. Bảo hiểm sinh kỳ.
 3. Bảo hiểm tử kỳ.
 4. Bảo hiểm hỗn hợp.
 5. Bảo hiểm trả phí định kỳ.
 6. Bảo hiểm liên kết đầu tư.
 7. Bảo hiểm hưu trí.

3. Các loại phí cơ bản của Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

Phí bảo hiểm là khoản phí mà bên mua bảo hiểm phải đóng cho công ty bảo hiểm. Để duy trì hiệu lực hợp đồng và các sản phẩm bổ trợ (nếu có) theo định kỳ đóng phí. Và phương thức đóng phí được các bên thỏa thuận. Phí bảo hiểm được thể hiện trong trang hợp đồng hay xác nhận thay đổi hợp đồng (nếu có).

Về cơ bản, mọi loại hợp đồng BHNT sẽ có các loại phí sau:

 1. Phí ban đầu.
 2. Phí rút trước giá trị tài khoản hợp đồng.
 3. Phí bảo hiểm rủi ro.
 4. Phí quản lý hợp đồng bảo hiểm.
 5. Phí hủy bỏ hợp đồng.
 6. Phí quản lý quỹ (đối với các hợp đồng liên kết đầu tư).
 7. Và các loại phí khác (nếu có – theo sự đồng ý bằng văn bản của bộ tài chính).

Nguyên tắc cơ bản của hoạt động là quy luật số lớn. Đây là cơ sở khoa học quan trọng, giúp các doanh nghiệp bảo hiểm tính toán xác suất rủi ro nhận bảo hiểm. Đồng thời, giúp tính phí bảo hiểm và quản lý các quỹ dự phòng chi trả.

Dựa trên số phí ban đầu bảo hiểm, mỗi sản phẩm bảo hiểm sẽ có các quyền lợi khác nhau. Theo sự thỏa thuận ghi trên hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Như vậy, để hiểu đầy đủ về phạm vi bảo hiểm, người tham gia bảo hiểm cần đọc kỹ quyền lợi. Hoặc liên hệ tư vấn viên để hiểu ĐÚNG – ĐỦ quyền lợi của mình trước khi tham gia.

CATEGORIES
TAGS

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )