Khuyến nghị đầu tư ngày 28/09/2022
Uncategorized

Khuyến nghị đầu tư ngày 28/09/2022

admin- September 28, 2022

MWG: CHỜ MUA Doanh thu và LNST T8/2022 đạt mức ~ 10.4k tỷ đ và 295 tỷ đ, +60% và +33% yoy, được đóng góp chính bởi ... Read More

Khuyến nghị đầu tư ngày 26/09/2022
Uncategorized

Khuyến nghị đầu tư ngày 26/09/2022

admin- September 26, 2022

DIG: CHỜ MUA Sau khi tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 không thành công, Công ty tiếp tục trình họp lần thứ 2, với nội ... Read More

Khuyến nghị đầu tư ngày 23/09/2022
Uncategorized

Khuyến nghị đầu tư ngày 23/09/2022

admin- September 23, 2022

VCI: CHỜ MUA Công ty dẫn đầu về mảng dịch vụ ngân hàng đầu tư và thuộc nhóm 10 CTCK có thị phần cao nhất trên HOSE. ... Read More

 Khuyến nghị đầu tư ngày 22/09/2022
Uncategorized

 Khuyến nghị đầu tư ngày 22/09/2022

admin- September 22, 2022

GVR: CHỜ MUA Ước tính lũy kế 9T/2022 doanh thu đạt 19,397 tỷ đồng (+2% yoy) và LNTT đạt 4,408 tỷ đồng (+4% yoy). Triển vọng tăng ... Read More

Khuyến nghị đầu tư ngày 21/09/2022
Uncategorized

Khuyến nghị đầu tư ngày 21/09/2022

admin- September 21, 2022

CTG: CHỜ MUA Hạn mức tín dụng được cấp mới ở mức thấp và áp lực tăng lãi suất huy động có thể ảnh hưởng đến kết ... Read More

Khuyến nghị đầu tư ngày 20/09/2022
Uncategorized

Khuyến nghị đầu tư ngày 20/09/2022

admin- September 21, 2022

DXG: CHỜ MUA Công ty vừa được chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu đô thị mới huyện Bình Xuyên tỉnh Vĩnh Phúc với tổng ... Read More

Khuyến nghị đầu tư ngày 13/09/2022
Uncategorized

Khuyến nghị đầu tư ngày 13/09/2022

admin- September 13, 2022

Khuyến nghị đầu tư ngày 13/09/2022 DCM: CHỜ MUA Việc một số nhà máy phân bón lớn ở Châu Âu và Mỹ dừng hoạt động do thiếu ... Read More