86 mã cổ phiếu bị HOSE cắt margin quý IV: FRT, PPC, NVL, HSG, HBC, POM, HAG, TGG,.. góp mặt

86 mã cổ phiếu bị HOSE cắt margin quý IV: FRT, PPC, NVL, HSG, HBC, POM, HAG, TGG,.. góp mặt

Trong những cổ phiếu bị cắt margin đợt này, nhiều cổ phiếu có nguyên nhân do BCTC hợp nhất bán niên năm 2023 soát xét có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán như: ADG, DAH, SPM, SRF.

Một số cổ phiếu nằm trong danh sách do lợi nhuận sau thuế trên BCTC tổng hợp soát xét hoặc của cổ đông cổ đông ty mẹ trên BCTC hợp nhất soát xét bán niên năm 2023 là số âm, có thể kể đến: APH, DC4, DRH, DTL, DXS, FRT, HSG, HT1, PLP, QCG…

Ngoài ra, nhiều cổ phiếu do nằm trong diện chứng khoán bị cảnh báo hoặc kiểm soát nên theo quy định cũng bị cắt margin, gồm nhiều cái tên quen thuộc như: AGM, CIG, CKG, DAG, HBC, HAG, HNG, HVN, IBC, ITA, JVC, NVL, POM, PPC…

Do thời gian niêm yết dưới 6 tháng nên ADP, SIP cũng chưa được cấp margin đợt này. Ngoài ra, FUCVREIT, FUEDCMID, FUEIP100, FUEKIV30 là những quỹ đầu tư đại chúng có tối thiểu một tháng có giá trị tài sản ròng (NAV) tính trên một đơn vị chứng chỉ quỹ nhỏ hơn mệnh giá căn cứ trên báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng hàng tháng xét trong 03 tháng liên tiếp nên không được cấp margin.

Danh sách cụ thể:

mạng Đầu Tư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *