5 cổ phiếu AGM, IBC, HPX, TGG và TTB chính thức bị đình chỉ giao dịch từ ngày 18/9

5 cổ phiếu AGM, IBC, HPX, TGG và TTB chính thức bị đình chỉ giao dịch từ ngày 18/9

Ngày 11/9, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM đã quyết định chuyển cổ phiếu TGG (CTCP The Golden Group), cổ phiếu TTB (CTCP Tập đoàn Tiến Bộ), cổ phiếu IBC (CTCP Đầu tư Apax Holdings), cổ phiếu HPX (CTCP Đầu tư Hải Phát) và cổ phiếu AGM (CTCP Xuất nhập khẩu An Giang) vào diện đình chỉ giao dịch từ ngày 18/9.

Trước đó, ngày 8/9/2023, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM đã quyết định đình chỉ giao dịch 5 cổ phiếu bao gồm cổ phiếu AGM, IBC, HPX, TGG và TTB.

Tại CTCP Xuất nhập khẩu An Giang, ngày 31/8/2023, HOSE đã có công văn nhắc nhở chậm công bố thông tin Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2023 và Công ty chưa thực hiện công bố. Trước đó, cổ phiếu AGM đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch.

Căn cứ vào quy định của pháp luật, HOSE đã Quyết định thực hiện chuyển cổ phiếu AGM từ diện hạn chế giao dịch sang diện đình chỉ giao dịch.

Tại CTCP Đầu tư Apax Holdings, cổ phiếu IBC đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch từ ngày 16/5/2023 do chậm nộp Báo cáo tài chính năm 2022. Mặc dù bị đưa vào diện hạn chế giao dịch và bị HOSE nhắc nhở nhưng CTCP Đầu tư Apax Holdings vẫn chưa công bố Báo cáo tài chính quý II/2023 và Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2023.

Căn cứ vào quy định của pháp luật, HOSE đã Quyết định thực hiện chuyển cổ phiếu IBC từ diện hạn chế giao dịch sang diện đình chỉ giao dịch.

Tại CTCP Đầu tư Hải Phát, cổ phiếu HPX đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch từ ngày 16/5/2023 do chậm nộp Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022. Ngoài ra, sau khi đưa vào diện hạn chế giao dịch và bị HOSE nhắc nhở, CTCP Đầu tư Hải Phát vẫn chưa thực hiện công bố Báo cáo tài chính kiểm toán bán niên năm 2023.

Căn cứ vào quy định của pháp luật, HOSE đã Quyết định thực hiện chuyển cổ phiếu HPX từ diện hạn chế giao dịch sang diện đình chỉ giao dịch.

Tại CTCP The Golden Group, cổ phiếu TGG đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch từ ngày 18/5/2023 do chậm nộp Báo cáo kiểm toán năm 2022. Ngoài ra, sau khi đưa vào diện hạn chế giao dịch và bị HOSE nhắc nhở, CTCP The Golden Group vẫn chưa thực hiện công bố Báo cáo tài chính kiểm toán bán niên năm 2023.

Căn cứ vào quy định của pháp luật, HOSE đã Quyết định thực hiện chuyển cổ phiếu TGG từ diện hạn chế giao dịch sang diện đình chỉ giao dịch.

Tại CTCP Tập đoàn Tiến Bộ, cổ phiếu TTB đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch từ ngày 16/5/2023 do chậm công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022. Ngoài ra, sau khi đưa vào diện hạn chế giao dịch và bị HOSE nhắc nhở, CTCP Tập đoàn Tiến Bộ vẫn chưa thực hiện công bố Báo cáo tài chính kiểm toán bán niên năm 2023.

Căn cứ vào quy định của pháp luật, HOSE đã Quyết định thực hiện chuyển cổ phiếu TTB từ diện hạn chế giao dịch sang diện đình chỉ giao dịch.

Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 41 quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2022 quy định: “Chứng khoán bị đình chỉ giao dịch khi tổ chức niêm yết tiếp tục vi phạm quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch”.

mạng Đầu Tư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *